top of page
  • Forfatterens bildeprivatpsykologene

Hva er egentlig angst?

Oppdatert: 2. sep. 2019"Angst er naturlig. Angst er sunt. Angst er bra. Sånn i utgangspunktet i hvert fall."


Dette utsagnet virker kanskje provoserende på de av dere som opplever angst som plagsomt, skremmende og hemmende. Men vår evne til å reagere med frykt, redsel og angst er i utgangspunktet normale reaksjoner på ytre og indre hendelser som oppleves som truende. Dette utgjør, i korte trekk, en vesentlig del av vår psykologiske utrustning som varsler oss om farer, slik at vi kan reagere på disse, og dermed ha større sannsynlighet for å overleve og føre slekta videre. I tillegg til den psykiske opplevelsen, kommer som regel angstreaksjoner med en del fysiske symptomer på kjøpet, som blant annet høy puls, svetting, muskelspenninger, urolig mage eller hyperventilering. Dette er kroppens svar på det hjernen vår oppfatter som truende, og skyldes økt aktivitet i den delen av nervesystemet som vi ikke har noen kontroll over (det autonome nervesystemet). Reaksjonene er ment å ruste oss best mulig til kamp eller flukt.Så langt, så vel.


Noen opplever imidlertid angst i situasjoner som ikke utgjør noen reell trussel, eller blir lammet av panikk og katastrofefølelser som tilsynelatende rammer som lyn fra klar himmel. Andre plages av gnagende uro og engstelse som griper inn i de fleste områder av livet, og som overtar kontroll og styring. For personer som plages av angst, utløses gjerne angstsymptomene lettere enn vanlig, og angstreaksjonen oppleves ofte som overdreven eller urimelig. I slike tilfeller kan angsten ses på som en falsk alarm, og kan oppleves som både skremmende og ødeleggende. Symptomene på angst er mange og varierte, og avhenger til en viss grad av hva slags type angst du strever med. Felles er ofte opplevelsen av kaos, tap av kontroll og maktesløshet. Angstopplevelser kan være smertefulle og skremmende, og gjør at vi kan reagere med å forsøke å holde de på avstand. Dette er en krevende øvelse, og kan lede inn i en ond sirkel der kampen for å holde angsten i sjakk fører til at man utvikler såkalt «angst for angsten».


Her kan du se en video av hvordan angstreaksjoner oppstår:
Er det bare jeg som sliter?


Angstsymptomer er av de hyppigste plagene folk oppsøker lege eller psykolog for. I overkant av en tredel av klienter som presenterer en psykisk vanske eller lidelse, rapporterer at de plages av angst. Statistisk sett rammes om lag hver femte person av en angsttilstand i løpet av livet. Det å være plaget av angst er med andre ord noe mange av oss strever med.Hvordan behandles angst?


Psykologisk behandling av angst avhenger noe av hva slags type angst man plages av. Som regel vil en del av behandlingen innebære å øve opp evnen til å tåle angstutløsende situasjoner og/eller tanker. Dette er en gradvis prosess, der psykologen sammen med deg øker belastningen litt og litt, slik at du i økende grad behersker situasjonen og på sikt opplever mer kontroll og mindre ubehag.

Angstreaksjoner kan også være uttrykk for tanker og følelser som vi av ulike grunner ikke forholder oss til – som vi har dyttet bort eller gjemt for oss selv. Disse kan være vanskelige å beskrive eller få øye på. En psykolog kan hjelpe deg å se og sette ord på slike tanker og følelser, og bringe de fram i din bevissthet slik at de blir mer håndgripelige og dermed tilgjengelige for å jobbes med.


Plages du av angst og ønsker hjelp til å håndtere dette? Bestill time hos en av våre psykologer!

281 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page