• Privatpsykologene

Problemer i relasjon til andre mennesker?

Oppdatert: 2. sep. 2019Utfordringer i samspill med andre kan forekomme både i familien, med kjæresten, mellom kollegaer og mellom venner. Relasjonelle utfordringer er noe av det vanskeligste og vondeste vi mennesker kan bli utsatt for. Våre behov for tilhørighet og for å bli sett av andre er så grunnleggende og viktige for oss at når det skjærer seg mellom oss er det noe av det aller såreste vi kan oppleve. Relasjonelle utfordringer kan føre til belastning som kan komme til uttrykk på ulike måter, inkludert som stress, ensomhet, sinne og frykt for å bli holdt utenfor eller forlatt. Dårlige relasjoner kan føre til at en sykdom man allerede har kan bli verre, og i enkelte tilfeller kan det være grunnen til at man blir syk.


Det er ikke alltid det må være fullt så ille før man søker hjelp, kanskje man er utilfreds eller det har satt seg en dårlig stemning i hjemmet? Relasjoner og familiefungering kan forbedres slik at livet blir mer som man ønsker å ha det sammen. Ofte vil relasjonelt arbeid handle om å forbedre kommunikasjonen mellom de det gjelder og få hjelp til å forstå hverandre bedre. Noen ganger handler det bare om å bli bevisst hvordan man kommuniserer med hverandre og få hjelp til å endre på språket. Andre ganger er det nødvendig å forstå samspillsmønsteret mellom de det gjelder, slik at man kan bryte med destruktive mønstre.Hva kan en psykolog hjelpe med?


I noen tilfeller vil det være naturlig at man søker hjelp fordi man har det vanskelig i relasjon til kollegaer eller venner. Da har man kanskje behov for å ha noen å reflektere med og utforske egne tanker og emosjonelle reaksjoner med. En psykolog kan hjelpe deg med å sortere i tanker og følelser, slik at du bedre kan forstå situasjonen du står i. Under slike omstendigheter kan individualterapi med fokus på relasjoner være et første valg med tanke på å få hjelp.


Om du er i et forpliktet forhold eller har utfordringer knyttet til familiefungering, vil par- og familieterapi være prioritert behandling. Par- og familieproblematikk er ofte sammensatt, og det vil være nødvendig å finne løsningen som passer til det paret og/eller familien ønsker å oppnå. I begynnelsen av et forløp vil ofte foksuet være på å forstå hva som er problemet fra alle de involverte sitt perspektiv. Det er viktig at alles stemmer blir hørt og forsøkt forstått. Videre vil man se på hvordan konfliktene blir til, hvordan de eskalerer, hvordan noen av de involverte eventuelt trekker seg og hvordan de ulike handlingene blir til vonde mønstre. Man vil så jobbe med å bryte disse mønstrene, noe som både skjer i par- eller familietimene og mellom timene. Psykologen vil bl.a. hjelpe paret og/eller familien med å utvikle kommunikasjonsferdigheter, samt forstå følelsers og tankers bidrag til samspillsmønsteret. I tillegg til par- og familiekonflikt og utilfredshet i parforholdet har vi kompetanse på hvordan psykisk lidelse påvirker par- og familierelasjoner.


Ønsker du hjelp med relasjonelle utfordringer? Bestill time hos en av våre psykologer!

743 visninger0 kommentarer

OSLO

Besøk oss her:

CJ Hambros plass 5 (3. etg)

Tlf: 99 79 88 88

LILLESTRØM

Besøk oss her:

Storgata 14 (4. etg)

Tlf: 48 27 54 44

 

© 2020 by Privatpsykologene

Personvernerklæring

  • Facebook Social Ikon
  • Linkedin Sosiale Ikon